ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΝΟΜΩΝ

Η Εταιρεία διαθέτει σύγχρονο δίκτυο διανομής σε ΑΤΤΙΚΗ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και ΚΡΗΤΗ.

Οι περιοχές αυτές εξυπηρετούνται με συγκεκριμένο ημερήσιο πρόγραμμα παραδόσεων και αποτελεσματική συχνότητα επισκέψεων με  φορτηγά χωρητικότητας 8 -18 ευρωπαλετών ιδιόκτητα και αποκλειστικά συνεργαζόμενα.

Το άρτια καταρτισμένο τμήμα διανομών  της εταιρείας μας, που στελεχώνεται από φορτηγά  αυτοκίνητα χωρητικότητας 8-18 παλετών, διαφορών τύπων ικανά να μεταφέρουν  ξηρό φορτίο αλλά και φορτίο ελεγχόμενης θερμοκρασίας,  παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών και καλύπτει το σύνολο της αγοράς σε όλα τα κανάλια διανομής:

  • Μικρή λιανική.
  • Όμιλοι αγορών.
  • Αλυσίδες Cash και Carry.
  • Χονδρεμπόριο.
  • ΗΟ.RE.CA.
  • Βιομηχανίες.
TOP