Ιστορικό

Το «ταξίδι» μας στις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές ξεκινά περισσότερο από 40 χρόνια πριν, με κύριο άξονα τις γραμμές  Αθήνα – Ηράκλειο Κρήτης, Ρόδος, και Μυτιλήνη. Σήμερα η εταιρία μας στις μεταφορές εσωτερικού έχει αναπτυχθεί και σε άλλες γραμμές, ενώ έχει μπεί δυναμικά και στις μεταφορές εξωτερικού.

Παράλληλα παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες αποθηκεύσεων και logistics. Είμαστε μια δυναμικά αναπτυσσόμενη Μεταφορική Εταιρία, που διαρκώς δειυρύνει και βελτιώνει τις υπηρεσίες της, προκειμένου να καλύπτει όλες της ανάγκες των πελατών της.