Μεταφορές Εσωτερικού

Μεταφορές Εσωτερικού

Συμπαγή φορτία

Φορτία Groupage

Η Εταιρεία μας εξυπηρετεί τον οδικό άξονα Αθήνα- Θεσσαλονίκη καθημερινά με επικαθήμενα φορτηγά ψυγεία για ευπαθή προϊόντα και φορτηγά μεταφοράς γενικού φορτίου (κουρτίνες).

Επίσης σε καθημερινή βάση εξυπηρετούμε την γραμμή Αθήνα – Ηράκλειο Κρήτης και Αθήνα - Ρόδο.

 

Gallery